Druhí pre mňa - ja pre druhých

Stránky Dúhový most vychádzajú z mojej osobnej skúsenosti - ktorú som porovnával so zážitkami a názormi druhých ľudí. Inšpirovať som sa nechal filmami, knihami, hudbou, stránkami aj spoločenstvami. Tie s ktorých pohľadom cítim dlhodobú zhodu, ako zdroje inšpirácie posúvam ďalej. Zhodou nazývam pocit duševného spriaznenia, podobného ducha, životnú skúsenosť ktorej podstata je podobná tej mojej. Dúhový most mnohé témy len predstavuje a načrtáva, na uvedených odkazoch sa s nimi môže čitateľ oboznámiť hlbšie.

Pridávam aj jedno malé veľké varovanie. Mnohí ľudia v dnešnej urýchlenej dobe hľadajú jednoduché návody na použitie života. Obvykle sa chytia prvej teórie, ktorá sa im náhodou pripletie do cesty. Stávajú sa kresťanmi, ateistami, pravičiarmi, ľavičiarmi, nacionalistami či svetoobčnami - a prežijú celý život v jednej (samozrejme extrémnej) polohe (póze) - cítiac podporu podobných a vo večnom spore s inak cítiacimi ľuďmi. Každá dobrá teória - či už náboženská, politická, alebo filozofická - sa v rukách týchto ľudí obracia v prikázania, citácie, doslovné poučky. Práve takýmto spôsobom sa väčšina teórií v praxi zvrhla na systémy neznesiteľné a neľudské. Preto mám pre čitateľa niekoľko výziev...

Rozlišujme názor (ktorý si ľudia vytvárajú z ničoho, či ho preberajú od druhých) a bezprostredne zažitú skúsenosť. Vyhľadávajme (alebo neodmietajme ak prichádzajú) ľudí s odlišnou životnou skúsenosťou. S ňou porovnávajme každú svoju teóriu či názor. Ak sa nezhodnú, nezanevierajme na týchto ľudí. Nebojme sa priznať (hoci dlhodobý) omyl, či obmedzenosť doterajšieho videnia. Životná skúsenosť nikdy nie je nepravdivá, falošné sú len názory a teórie. Nebojme sa tie naše každým dňom meniť - tak ako bohatneme osobnými zážitkami, aj tými, ktoré s nami zdieľajú druhí. Stretávajme sa s nimi, otvorme zmysly, myseľ, dušu - vnímajme, zažívajme, spracúvajme, porovnávajme, premietajme... Na finálnu Pravdu aj tak nikdy neprídeme, nepotrebujeme ju ani hľadať, tvoríme ju my všetci spolu zjednotením našich jedinečných zážitkov a cítení.