neznámemu čitateľovi, na neznámom mieste, v neznámom čase

Archív Dúhového Mosta: staršie články 2012-2016. Pre návrat na súčasnú verziu, klikni sem.

Nie každému sa chce čítať dlhé "filozofické" úvahy, ktoré s jeho každodennými problémami majú na prvý pohľad len málo spoločné. V nasledujúcej sérii "novinových" článkov som sa pokúsil vydestilovať to najzaujímavejšie, čo som sa snažil v Dúhovom moste vyjadriť. To podstatné, čo ako svoj a svojský uhol pohľadu dokážem ponúknuť svetu, to čo mnou práve teraz najviac hýbe - a myslím si, najviac hýbe sj svetom samým. Kríza ekonomická, kríza systému, kríza hodnôt - návraty k overeným starým receptom a skúšanie nových ciest. Snáď každý dnes s niekym zápasí - konzervatívci verzus liberáli, idealisti verzus realisti, komunisti verzus kapitalisti, praví chlapi verzus buzeranti, machisti verzus feministky, ekoteroristi verzus technokrati, vizionári verzus skeptici - pokiaľ možno, na život a na smrť. Útok, alebo útek? Ako z horúcich bojov uniknúť so cťou, živí a zdraví?