na pokraji nervového zrútenia

Našej? A existuje vôbec niečo také? Nie sú to len umelé hranice nakreslené okolo ľudí rozprávajúcich rovnakou rečou? Kto dlhšiu dobu cestoval, potvrdí mi, že domov nie je len vágny pojem. Tým, ktorí nevystrčili nohy spoza pece je však darmo (a možno i nedobre) vnucovať ho ako prázdnu frázu. Sme iní než naši susedia - máme svoje jedinečné tradície, kultúru a príbeh, ktoré možno nevidíme tu doma, ale s odstupom a medzi inými dokážeme aspoň omakať ich obrysy. Je prirodzenou potrebou duše vyčleňovať sa (Ja som iný ako vy. Ja Vám raz ukážem, čo dokážem!) ale aj prináležať (sme Slováci, sme kresťania,...). Túto druhú radosť v poslednej dobe reprezentuje bohužiaľ len príležitostná hromadná oslava po vyhraných hokejových zápasoch. Po pitke však nasleduje opica - a nalievanie čistej vody. Presne tak sa v nasledujúcich článkoch pokúsim pospytovať zavedené "pravdy" našej "najlepšej možnej" reality, tak ako sa o nich málokedy rozpráva.

Tento stručný prehľad modernej spoločnosti samozrejme presahuje hranice Slovenska. Žijeme v globalizovanom a zosieťovanom svete - učíme sa od neho, s obdivom hľadíme na západ, s nedôverou na východ, s hanbou i hrdosťou na vlastnú minulosť, s nádejami i obavami do budúcnosti. Moderné trendy myslenia a žitia sa zrkadlia v našej miestnej realite - a svojim dielom tiež prispievame k svetovému dianu. A predsa, tieto úvahy vznikli v hlave človeka žijúceho v tunajších pomeroch, na problémy nazerám s (často neuvedomenou) slovenskou optikou - a píšem ich v slovenčine.

Keďže každý národ žije viacmenej vlastnou mytológiou, ktorej sa chytá tu doslovne, tu zasa symbolicky - rozhodol som poňať radenie kapitol rozprávkovo. O mnohých "pálčivých problémoch" veľa rozprávame, miešame ideály s praxou, pletieme si komentáre a fakty, zamieňame detaily a zovšeobecnenia, zatvárame a otvárame oči tak ako sa nám to hodí. Nebudem sa teda hrať na "objektívneho žurnalistu", ktorý ovláda umenie povyberať, zoradiť a vyhodnotiť fakty - a priznám svoj "umelecký" zámer, či slabosť. To čo môžem čitateľovi odovzdať je moja osobná zažitá skúsenosť a jej subjektívne videnie. Nie je to konečná Pravda, len ďalší kamienok do jej stavby, bez ktorého by však nebola úplná.

I. Stupňovanie pojmov - od veľkých k väčším a od najväčších k úplne prázdnym:

Veľkolepé Hodnoty dneška pripomínajú reklamné pútače na teplovzdušných balónoch. Veľa nafukovania, pod krikľavým povrchom prázdno, iba trocha horúcej pary. Len málo sa líšia od červených transparentov propagandy - snáď tak privedením k doko..., ehm, veľkosti. Vznešené ideály sa nám vznášajú nad hlavami a my na ich božské výšky nemáme dosah. Pokúsim sa teda nájsť šnúrku, stiahnuť ich k zemi, ukotviť, preskúmať, nasadnúť - a možno sa nechať odviesť tam, odkiaľ veje vietor. Nájsť za slovami pojmy, v tých význam, za nimi obsah a v obsahu zmysel - prečo sme tieto hodnoty vôbec začali vyznávať. Budem hľadať hlboké duševné potreby, prekryté hysterickým uctievaním slov Slovákov, v nich samozrejme prirodzené protiklady a zdravú rovnováhu, ktorá zamedzí rozpadu a rozkladu. Vo všetkých predstaviteľných rovinách.

II. Rozprávky o ekonomike, ekonómii, ekológii a ekosystéme ... i politike, ak to musí byť.

Všetky uvedené pojmy dnes skloňujeme viac než dosť. Ekonomika a politika sú predmetom nekonečných diskusií a sporov, prenikajú aj do rozhovorov a tém, kde by ich človek nehľadal. Keby len nehľadal - najradšej by sa im vyhol. Či už pred nepreniknuteľnou a neriešiteľnou realitou zatvárame oči, alebo zápalisto rečníme a hádame sa - len málokto z nás má do oblasti potrebný vhľad. Aj bez neho sa prikláňame na jednu, alebo druhú stranu. Bijeme sa za svoju vec, očierňujeme, urážame, odsudzujeme a zosmiešňujeme. Kto bude mať nakoniec pravdu? Alebo skôr - kto vyhrá? Ekonomika i politika neraz pripomínajú nezmyselný šport, ich skutočné uchopenie vyžaduje umenie, miešajú sa do nich a s nimi médiá, moc, sila, vzdelávanie, výchova a samozrejme i náboženstvo. Nasledujúce úvahy neponúkajú konečné zhrnutie "ako to je", skôr pokus o priblíženie - a snáď i zblíženie nepriateľov "na život a na smrť". Nevhadzujem do ringu ďalši ideológiu, skôr načrtávam možné únikové východy - pre prípad núdze.

III. Dejiny Slovenska (?) nedávno (??) minulé (???)

V tomto súbore pre odvážnych ponúkam rozsiahle články všehochuti, v ktorých sa stretávajú tak základné poznatky z Prvouky, Pestrosti a Starostlivosti o dušu, ako aj vyššie rozoberané spoločenské témy a veľkolepé pojmy. Ich prepojením je pohľad na všednodennú realitu pre niekoho "modernej dravej a úspešnej" a pre niekoho "modrej drzej a uponáhľanej" európskej a demokratickej Slovenskej republiky. Kto sú dnešní Slováci, kým by chceli byť, čo ich zaujíma, čím žijú, čo chcú dosiahnuť, akými hodnotami mávajú na transparentoch a čím sa naozaj nechávajú viesť? Sotva spravíme poriadok vo svete, ak ho nevieme nastoliť ani doma. Sme zakliata krajina? A ktorý Valibuk ju oslobodí? Potrebujeme ešte mýtických hrdinov, alebo je lepšie, ak Jánošíci visia na háku?