ktorý je (zatiaľ) len jeden, a preto ho musíme zdieľať spolu

Listy svetu písané v slovenčine? Koľko obyvateľov planéty rozumie nášmu jazyku? Naša krajinka však nie je ostrov a ak nie svetoobčanmi, prinajmenšom občanmi sveta sme všetci a dianie v ňom sa nás dotýka viac než si každodenne priznávame. Esteticko-erotické trápenia lokálnych hviezdičiek nemajú na ekonomicko-ekologické a etnicko-etické problémy sveta ... do diania ktorého sme zapojení. Nikdy nevieme, kde sa vyrábajú naše raňajky, odkiaľ tankujeme obed pre svoje auto, ani kde sa berú súčiastky technológii, nad ktorými si trúsime večeru. Sme súčasťou globálneho obchodu, ktorý nepozná diplomaciu ani demokraciu, riadi sa úplne inými princípmi. Patríme do zjednotenej Európy, ktorej zástupcovia sa účastnia "dobrodružstiev", ani netušíme kde.

Pre začiatok, v niekoľkých nasledujúcich článkoch sa chcem zahryznúť do tém, ktoré našu "mierumilovnú krajinku" vytrhávajú z pokojného sna o šťastnej (neo)liberálnej budúcnosti. Na prvý pohľad s ním nemusia vôbec súvisieť... No poznávaním druhých však zároveň v zrkadle poznávame sami-seba. Postojom k ľudským právam iných definujeme vlastnú ľudskosť. A načo je nám technická vyspelosť a prosperita, blahobyt a dlhý zdravý život, ak už nepatríme k druhu, ktorý sa zvykol nazývať človekom?