(archív Dúhového Mosta: staršie články 2007-2011)

To čo je napísané sa nemení. Sväté knihy sú mŕtve. Nereagujú na život, na individuálne ani kolektívne získanú skúsenosť, na rozšírené poznanie. Namiesto toho poskytujú ilúziu stálosti, nemennej pravdy, pevného bodu vo vesmíre. V prúde času sa však chtiac-nechtiac musia pretvárať aj ony - z prostých doslovných návodov na použitie života sa stávajú záznamom ľudskej histórie, knihami legiend generácií pred nami, možno i stále zaujímavými zdrojmi obrazov - ktoré ale vyžadujú zručného čitateľa s rozvinutou schopnosťou imaginácie, asociácie, čítania symbolov. Aj živý človek sa meniť musí - s každým prečítaným dielom, s každou sprostredkovanou i priamou skúsenosťou. To čo sám napísal aj to čo napísali druhí však zotrváva v minulosti, ako záznam jedného okamihu poznávania. Hotové diela osobného úsilia sú v ostrom kontraste s realitou plynúceho života. Na túto situáciu musím odpovedať aj ja. Práce dokončené pred rokmi, s ktorými sa zhodujem už len čiastočne, beriem ako denník vlastnej cesty. Niekedy sa na ne odkazujem, niekedy na ne rád zabúdam.

Pre návrat na súčasnú verziu, klikni sem.

Prečo? Pre koho? Načo? Má to vôbec cenu? Koho to zaujíma? A kto vlastne si, že si dovoľuješ...? Toto sú otázky, ktoré nám obvykle bránia stretnúť sa niečim novým. Všetko prenechávame titulovaným odborníkom - ostatní akoby nemali dar myslieť, uvažovať, zvažovať - ba ani právo. Namiesto vyhodnocovania rôznych stránok vecí a pohľadov na ne, nakupujeme profesionálmi spracované a okomentované polotovary - správy. Doba si žiada komunikovať rýchlo, krátko, stručne, výstižne, hromadne... Takto získané informácie sú nielen zjednodušené či neúplné, ale často úplne chybné. Charakterizuje nás spojenie "nemáme čas". Nemáme čas čítať, filozofovať, premýšľať. Musíme pracovať, musíme zarábať, musíme živiť seba a rodinu. Ťažko vzdorovať tomuto zaťatému a pózovitému "realizmu". Nebudem zapierať - táto stránka bola vytvorená v inom duchu. Je to práca a územie sabotéra. Ponúkam možnosť uliať sa nachvíľu z "nedá sa" "nemôžem" "nemám čas". Či už bol čitateľ záškolák, alebo slušný žiak - toto je svet za prácou, za rodinou, za stresom, za ekonomikou, za politikou, za médiami, za názormi, za normálnosťou, za pravdou, za "musím", za "mal by som" ... Toto je most do môjho a kľudne i Tvojho sveta za svetom.

Ak nemáš trpezlivosť, čas, alebo zatiaľ ani dôveru - ústredné témy tohto projektu, moje každodenné úvahy, to najpálčivejšie z dnešného sveta v osobnom spracovaní ponúkam v nasledujúcej krátkej sérií súsledných článkov, ktoré ako správu neznámeho jednotlivca z opusteného ostrova nechávam plávať vo fľaši v mori informácií.

Pre viac informácii o dôvodoch vytvorenia projektu, inšpirácii pri písaní a najmä zámere stránky, duchu a filozofii ktorou sa riadi, pozri si profil autora a stránky.

Medzi kapitolami stránky je súvzťažnosť, nenadväzujú na seba priamo, no každý nový pohľad či tvrdenie odkazuje na predošlú ponúknutú vedomosť. Odporúčam začítať sa do článkov v zamýšľanom poradí. Ak chceš postupovať krok za krokom od začiatku a máš za sebou zámer stránky prosím začni tu.

Rozcestník na samotné práce:

Pre každého človeka so slobodnou mysľou a otvoreným srdcom: Listy ľuďom

Pre Slovensko, i pre obyvateľa každej krajiny, ktorá hľadá svoju cestu: Listy krajine

Pre Bratislavu... ale aj pre každého kto vie, že spoluvytvára dušu svojho mesta: Listy mestu

Pre každého obyvateľa tejto planéty, kto vie nielen počúvať ušami, ale i naozaj vypočuť: Listy svetu

Ak predsa len trváš na tom, že sa ponáhľaš, pre jednoduchosť ponúkam stručné zhrnutia niektorých článkov, zopár osobných odpovedí k pálčivým otázkam, v podobe osnovy.

Nezjedol som čarovnú pilulku, nebol som osvietený ani mi rozum do hlavy nenaliali... mal som to šťastie stretnúť sa s inšpirujúcimi ľuďmi - či už osobne, alebo prostredníctvom ich tvorby. Filmov, kníh, hudby, či stránok. Toto je jedna z foriem šťastia, ktorá sa da celkom ľahko zdieľať.

Ak chceš kontaktovať autora, e-mail nájdeš tu.

Mapu stránok s aktuálnymi číslami kapitol v náhľade ponúkam tu.

Vysvetlenie ohľadom autorských práv k textom a obrázkom si prečítaš tu.