Radikálne víly

7.0.04

Radical Faeries

Toto je verzia článku s obrázkami. Niektoré zobrazujú explicitné výjavy (NSFW) s historickou a umeleckou hodnotou, obsah niektorých môže mať spoločensky senzitívny charakter. Zobrazenie obrázkov na mobilných zariadeniach môže byť náročnejšie na stiahnuté dáta. Pre čisto textovú verziu klikni prosím sem.

***

Kto sme ...

Radikálne víly sú ne-mainstreamová queer komunita, ktorá má zámer vytvárať bezpečné priestory a prajúcu atmosféru pre plnohodnotné sebavyjadrenie všetkých jednotlivcov. Snaží sa ponúknuť alternatívu k individualizmu, súťaživosti, surovosti, agresivite, arogancii a samozrejme konzumerizmu, ktorými sú presiaknuté gay podniky a akcie, ako aj väčšina gay subkultúry a spôsobov vyžitia. Mimo obvyklé "zdôvodnenia", že "tak to je", "nedá sa to inak", "ľudia sú raz takí". Snaží sa nahradiť chlad a vyprázdnenosť uvedomelým praktizovaním nežného a láskavého zaobchádzania so sebou a s druhými, hľadaním pocitu blízkosti, vzájomnosti a sebaprijatia prostredníctvom zdieľania príbehov, skúseností a tiež schopností. Oživuje dnes už neraz ironický pojem "gay komunity" a vracia jej komunitného ducha, pričom ho privádza na nepoznanú úroveň

* Slovo "faerie" sa kedysi v angličtine používalo aj ako označenie/nadávka pre homosexuála ("buzna"), obzvlášť jemného, citlivého, nemužného (podobne ako naše slovo "točka"). Tak ako iné hanlivé termíny (gay, faggot, queer), aj tento si komunita neskôr privlastnila pre seba [reclaiming], "obliekla" si ho s hrdosťou a vzala tak homofóbom vietor z plachiet.

O čo nám ide ...

Víly sa usilujú tvoriť ne-sektárske spoločenstvo bez ideológie, bez vodcov a bez hierarchie. Keďže sú komunitou nekonformných jedinečných ľudí, minoritou v minorite - pripomínajú si skúsenosti s útlakom väčšiny a snažia sa posúvať od demokratického rozhodovanie ku konsenzuálnemu [consensus]. Častou formou organizácie je kruh – pestujúc tak zmysel pre postupnosť a trpezlivosť (nikoho nevynechať) – pričom každý jednotlivec má príležitosť sa prejaviť, vysloviť svoje pocity a priania bez toho aby musel bojovať o slovo. Paradoxnou črtou je neexistencia všeobecne uznávanej definície toho čo radikálne víly sú. Každý prináša svoju skúsenosť a predstavy, pointou je načúvať si.


Kruhy: Beltaine je jeden z populárnych sviatkov

Kruhy: Vnímame sa, sme tu spolu, berieme na seba ohľad
(Copyright): YouTube

Kruhy: Praktické, emocionálne, teatrálne

Kde žijeme ...

Víly sa stretávajú v permanentných útočiskách [sanctuaries] (najmä v rurálnych a prírode blízkych prostrediach), ale tiež na dočasných stretnutiach a akciách, niekedy aj v mestách. Útočiská sú vlastnené komunitou, spravované spoločne, každý tvorivo a dobrovoľne prispieva k ich podobe, ako aj k obsahu spoločných akcií. Zdieľanou hodnotou je "nesúdivosť" [non-judgemental], snaha prijať druhých takých akí sú, ako sa práve cítia, ako chcú byť videní, bez nálepiek, bez umelej sebacenzúry ("ako by to malo byť") a spoločenského tlaku na vtesnanie sa do role. Mená [faerie name], role a podoby si víly vyberajú a menia tak často ako chcú – či je to nahota, stereotypná mužnosť/ženskosť alebo rodová flexibilita, romantika alebo fetiš, sexualita či vzťahy, oboje, a hlavne živý priestor medzi nimi.

Čím sa líšime ...

Víly prijímajú všetky identity bez súdenia, vrátane civilnej "obyčajnosti", ale zároveň sa navzájom podporujú prekonávať vzorce heteronormativity (vo výzore, komunikácií, spôsobe vzťahov, uchopení sexuality). Žiť bez stresu z toho ako chodím, rozprávam, aké gestá robím, ako ma vníma okolie, čo si o mne myslí. Ponúkajú priestor na vydýchnutie si zo stresu sebakontroly ("som dosť mužný?"), póz ("som dosť cool?"), pochopenie a prijatie seba sama takého aký som. Je predovšetkým komunitou tých "medzi", tých čo nezapadajú, tých čo sa nechcú definovať ako "normálni", tých čo nám vraj "robia hanbu", tých čo sa neboja vystúpiť z tieňa a byť videní v plnej kráse. Hra s kostýmami, prevlekmi [drag] je dobrovoľný ale častý vrchol programu spoločných akcií, kabaret [no-talent show] je oslavou rôznosti a hravosti, kde každý, s čímkoľvek príde, nájde prijatie s láskou a podporou.


Subverzia láskou, otvorenosťou, ponúknuť miesto každému
(Copyright): Wikipedia - Crunch42

Nájdi vílu v dave...
(Copyright): Wikipedia - Flickr - See-ming Lee

Farby, hravosť, dopriať si slobodu, dráždiť a provokovať
(Copyright): Wikipedia - Fae

Čo nás zaujíma ...

Veľmi výraznými témami a prvkami života víl sú vzťah k prírode a ekológia (svojpomocné hospodárenie, prírodné stavby, permakultúra), ktorý sa naviac v podobe eklektických rituálov (často inšpirovaných novophonastvom, čarodejníctvom, šamanstvom) prelína do voľnej hravej tvorivej a živej spirituality, avšak bez aspektov náboženstva, bez dynamiky guru a nasledovníkov, či sektárstva. Víly sa vymaňujú zo škatuľky gaya ako cynického racionalistu, ale aj z tradícií hierarchických a patriarchálnych mainstreamových náboženstiev. Gay nemusí znamenať len "neveriaci" - a spiritualita zasa môže mať zmysel pre humor i realitu. Zároveň sa neponúka asexuálna spiritualita potláčajúcu potreby "hriešneho" tela a zmysluplnosť hmotného sveta.

Sú to orgie?

Skutočná, úplná, citlivá sexualita je viditeľným aspektom spolužitia víl. Objavujú ju bez hanby, moralizovania, či prevzatých vzorcov posudzovania druhých. Radikálne víly majú blízko k polyamorii, otvoreným vzťahom, či vzájomnému spoznávaniu sa mimo prísnych kategórií "na sex" a na "vzťah". Ako komunita sexualitou definovaných ľudí (homo-sexuáli) sa snažia túto prijať ako dobrú a neodmysliteľnú súčasť života, s chuťou a radosťou [sex-positive], znovuobjaviť ju tvorivo vo všetkých podobách, bez bezcitnosti a mechanickosti, s láskou a záujmom, s dôrazom na vzájomný súhlas, rešpekt k hraniciam, aj odvahu ich spytovať.

Prečo to funguje

Popri iných navonok príťažlivých témach je ústrednou prepájajúcou udalosťou spoločných akcií rituál zdieľania [heart-circle]. Sústredí sa na vyjadrenie bezprostredných pocitov [talking from the heart], nie výbušnú výmenu názorov. Pestuje nielen schopnosť rozprávať pred skupinou, ale aj trpezlivo načúvať [listening from the heart] bez súdenia, skákania do reči, reakcií, súperenia o slovo, či ohňostroja taktík ako sa zaskvieť a dominovať v skupine. Napriek zdanlivej náročnosti ho zvládajú aj plachí začiatočníci, napriek konkurencii "zábavnejších" workshopov sa na ňom zúčastňuje väčšina komunity a koná sa niekedy aj každodenne. Heart-circle má zásadný podiel na fungovaní komunity, urovnávaní konfliktov, ako aj budovaní konsenzuálneho nehierarchického spoločenstva zameraného na súcit, vzájomnú podporu, zdieľanie, transparentnosť, úprimnosť a pocitovú pravdivosť pred sebou aj druhými [heart-space] – nie na úspech, víťazstvo a dominanciu.


Kruhy: sexualita, intimita, bez hanby
Jeden z prvých zrazov radikálnych víl
(Copyright): Mud Ritual - First Radical Faerie Gathering
- Photo by Mark Thompson

Kruhy: politika, rovnosť, prirodzenosť
Na vlne ideálov deti kvetín a sexuálnej revolúcie
(Copyright): Tumblr - Wolfpackmag

Kruhy: záujem, zdieľanie, načúvanie srdcom
Heart circle je alfou a omegou života víl
(Copyright): Canalblog - Gay Spirit
Keri Pickett: Faeries

V prítomnosti

Väčšina elementov komunity sa zameriava na návrat queer ľudí do skutočného živého sveta, ozajstných medziľudských interakcií, mimo virtuálne reality. Uvedomiť si svoje prostredie, svoju skutočnosť, svoje pocity, svoju prítomnosť [presence], prítomnosť druhých – ktorých sa netreba báť, súperiť a bojovať s nimi, ba dokonca sa dá na nich s dôverou obrátiť aj s najintímnejšími témami. Spiritualita, sexualita, ľudské dotyky, dôverné rozhovory, bezprostredný kontakt s prírodou, heart-circle, rituály, oslavy, workshopy, každodenná práca, spoločné hostiny a ich príprava - navracajú človeka z hlavy do fyzického sveta tu a teraz, učia ho z neho neutekať, nebáť sa ho a tešiť sa z neho.

kde sme sa vzali

Radikálne víly sa stretli prvý krát v roku 1979, mnohí z ich zakladateľov stáli už pri zrode LGBT identity a takisto aktivizmu. Uvedomili si však, že novonadobudnuté LGBT práva umožnili väčšine komunity utiecť do anonymity, za steny domov, do pohodlia vzťahov, partnerstiev a manželstiev imitujúcich heterosexuálov, do "normality", konzumu, do bezcitne prázdnej sexuality. Víly neveria, že queer ľudia sú okrem toho čo robia v posteli "takí istí ako všetci ostatní". Provokatívne odpovedajú, že to čo robíme v posteli je jediné, čo máme s heterosexuálmi spoločné. Inak sme "iní ľudia" (iný druh, iný národ), ktorý má špecifickú kolektívnu aj individuálnu skúsenosť, špecifické traumy, špecifické potreby, špecifické dary – ktorými môžeme väčšinu obohatiť, ak ich nebudeme ignorovať a potláčať, ale naopak pestovať. Ľudí "rovnakých ako všetci ostatní" (s rovnakými chybami a slabosťami) je na Zemi dosť, čo iné vieme ponúknuť?


Kým mainstreamová gay komunita fetišizuje mladosť
víly si cenia svojich "starších", nechávajú sa nimi inšpirovať
bez toho aby autority slepo nasledovali a uctievali
(Harry Hay a John Burnside - stáli pri zrode LGBT aktivizmu)
(Credits): YouTube

Naše mýty, legendy, ideály, ...

Tak ako veriaci heterosexuáli majú svoje náboženské mýty, aj víly rozpoznávajú potrebu identifikovať sa s nadčasovými príbehmi. Pripomínajú si vlastnú queer históriu, jej hrdinov, postavy, svojich queer predkov, či zdieľanú traumu vylúčenia, prenasledovania, vzdoru. Inšpirujúcou legendou sú role "ľudí dvoch-duchov" [two-spirit] známe z väčšiny pôvodných severoamerických kmeňov. Tie nepoznali koncept sexuálnej orientácie, ale rozpoznávali viac než dve pohlavia. Ľudia od narodenia nezapadajúci len do mužskej (hetero) či ženskej (hetero) typológie prijali a otvorene prejavovali medziľahlé charakteristiky. Kmene verili, že bez týchto výnimočných ľudí nemôžu existovať, priznávali im cenený status, pretože mali moc spájať mužský a ženský svet, a zároveň aj byť prostredníkom medzi ľuďmi a duchovným svetom. Boli šamanmi (dnes kňazi), udržiavateľmi rituálov (dnes ceremoniári, moderátori, performeri), udržiavateľmi pamäti (historici, sociológovia, spisovatelia), udržiavateľmi vedomosti (lekári, vedci), rozprávačmi príbehov (spisovatelia) a tiež prominentnými remeselníkmi (umelci, inovátori), niekedy dokonca viedli kmene do bojov (inšpirátori, nositelia symbolických funkcií), opatrovali ranených (ošetrovatelia), starali sa o deti pracujúcich párov (učitelia, opatrovníci) – čím popisujeme aj súčasnú paletu povolaní príťažlivých pre menej agresívnu a súťaživú queer populáciu. Na každom stereotype je trocha pravdy. K týmto a ďalším historickým roliam (satyrici, potulní umelci, provokatéri, inovátori) vzhliadajú aj radikálne víly.

Radikáli ... ako extrémisti?

Hoci slovo radikalita môže mať v modernej histórii a reči negatívny nádych, víly sú ďaleko od horkokrvného aktivizmu mnohých iných LGBT alebo hetero organizácií. "Radikál" odkazuje na radix, koreň – teda znovuobjavovanie svojich predkov, histórie, identity, hodnôt a ľudí s ktorými sme prepojení. Radikalita víl je nenásilná, naopak "útočí" na svet radikálnou inkluzivitou (všetkých odlišností a svojbytností), radikálne odlišným vzťahovaním sa k druhým ľuďom, radikálnou vzájomnou láskavosťou, radikálnym súcitom, radikálnym spôsobom života mimo stádovitý konzum, súperenie, nepriateľsvo, ľahostajnosť a individualizmus.


Magic: Očarenie, údiv, hravosť, radosť zo života
(Copyright): Google - Keri Pickett: Faeries

Zdieľanie: Láska, láskavosť, neha, prajúcnosť, nesúdenie
(Copyright): through Canalblog - Gay Spirit - Keri Pickett: Faeries

Prítomnosť: Telesnosť, senzualita, spiritualita, krása
(Copyright): through Canalblog - Gay Spirit - Keri Pickett: Faeries

Je to pre mňa?

Inkluzivita zahŕňa aj spočiatku plachých a "normálnych" ľudí, ktorí nájdu priestor na slobodné experiementovanie, vlastným tempom - skúmať, spytovať a možno posúvať svoje hranice. Medzi vílami je priestor na hedonizmus aj praktickosť, pre racionalistov aj spirituálne orientovaných, ľudí ktorým je blízka monogamia aj polyamoria či rôzne iné formy nadväzovania vzťahov, ľudí spoločenských aj zakríknutých, temperamentných aj zdržanlivých, aktivistov aj introvertných umelcov, politckých aj apolitických, ľudí zručných aj "úplne ľavých". Umožňuje im premeniť obraz o sebe samom, vyskúšať si iné úlohy, iné spôsoby ako sa nechať vnímať, iné interakcie. Túto pestrosť odráža i paleta "povolených" pocitov. Radikálne víly sa nesnažia byť dokonalou iluzórnou komunitou, kde sú všetci šťastní a usmiati. Ľudia sem chodia plakať, byť naplno smutní, zažívajú tu vzrušenie, entuziazmus, celobytostnú spokojnosť, ale zároveň majú priestor na sklamanie, úzkosť, strach, hnev, bezpečný konflikt, frustráciu, presýtenie, stiahnutie sa do úzadia, potrebu súkromia – dostávajú možnosť konečne si tieto pocity priznať, neprebíjať ich (liečením, seba-znásilňovaním), vnímať ich, byť s nimi, skúšať s nimi pracovať.

Čo mi to dá?

V komunite nespútanej ideológiou a testosterónovým "bojom za svoju pravdu", ktorá hľadá konsenzus, načúva menšinovým názorom, neustále spytuje – môže čas trávený sebaorganizáciou - hľadaním konsenzu - plynúť pomalšie. Je to náročná výzva na trpezlivosť, ale zároveň aj nezakúsený pocit slobody, flexibility programu. Zdieľanie zážitkov na hlboko osobnej úrovni vytvára pocit bezpečia a dôvery, aký v tejto intenzite z bežného gay ani hetero života nepoznáme. Bez toho by nebolo možné citlivé skúmanie sexuality, spirituality, vzťahu k prírode, k druhým ľuďom, k rodovým sterotypom, vlastnej identite, možností jej prejavu, vlastnej tvorivosti, prekvapujúca kreativita no-talent shows aj inšpirujúce rozhovory či každodenná spoločná práca. Alebo by to všetko malo úplne inú kvalitu. Spoločný "priestor víl" [faerie space] ustanovený špecifickým spôsobom ako spolu koexistujú a komunikujú, umožňuje dianie sa toho, čo mysticky nazývajú "kúzlom" [magic]. Hoci to slovo môže znieť pofidérne, v skutočnosti len popisuje stav naladenia sa na rovnakú vlnu, ktorý umožňuje navzájom si plniť priania, robiť malé medziludske zázraky. Vo faerie space je možné otvárať staré rany, liečiť sa, vidieť svoje zábrany inak, prekonať celoživotné strachy, bez mihnutia oka zvládnuť to čo sa dosiaľ nedalo – čo sa na osobnej úrovni môže javiť ako "zázračné".

OPENING DOORS
by unknown faerie

Walking through the corridor of life
I opened the door to fear; and found strength
I opened the door to pain; and my wounds are healed
I opened the door to rejection; and love grows like green flowers

I open the door to
My heart;
My life;
My spirit;
And seen what lies therein.

Toto je predstavenie (ne)hnutia Radical Faeries v skratke. Ak máš záujme vedieť viac:

Tu nájdeš viac informácií o heart-circle (kruhu srdca)

Tu nájdeš viac informácií o two-spirit (ľuďoch dvoch duchov)

Tu nájdeš podstatne dlhší článok o mojej skúsenosti s Radikálnymi vílami a porovnanie s realitou, akú žijeme na Slovensku, kultúrne vo Východnej Európe.

***

Publikácie s témou života Radical Faeries:

Will Roscoe / Harry Hay: Radically Gay - výber esejí jedného z prvých gay aktivistov, zakladateľa Mattachine society a neskôr spoluiniciátora (ne)hnutia Radikálnych víl

Stuart Timmons: The Trouble with Harry Hay - ďalší zaujímavý Harryho Haya

John Burnside: Big Joy - dokument o priekopníckom filmárovi, básnikovi a neskôr sympatizantovi Radikálnych víl, ktorý provokoval svet veľkou dávkou hravosti a radosti zo života

Fire in the Moonlight - výber osobných vyznaní Radikálnych víl napísaných počas niekoľkých dekád na rôznych miestach sveta.

Keri Pickett: Faeries - fotografický dokument o vílach z Kawashaway Sanctuary, s množstvom výstižných postrehov, vnemov a skúseností mnohých členov, ktoré možno aplikovať na hocaké miesto kde sa víly stretávajú

Radical Faerie Digest / Rural Free Delivery - pôvodne magazín pre queer ľudí žijúcich mimo mesta, v súčasnosti štvrťročník písaný vílami pre víly - po celom svete

***

Téma prílišnej verejnej reklamy v podobe filmov a seriálov je dnes pre víly kontroverzná ... no predsa je možno nájsť pár vzácnych krátkych filmov, kde do ich života možno nahliadnúť:

Faerie Tales - Starý, ale stále aktuálny dokument o osobných skúsenostiach medzi Radical Faeries.

Goat Boy and the Potatochip Ritual (1993) - Toto komunitne spáchané dielko je hravou mystifikačnou fraškou, ktorá kombinuje rituál, gýč a absurdno - suverénne a bez hanby za hranicou vkusu. Napriek tomu má aj dokumentárnu hodnotu - odohráva sa v jednom z najstarších sanctuaries nazývanom Wolf Creek - a účinkuje v nej aj Harry Hay - v poslednej dekáde svojho života.

Faeriefilm (1993) - Animovaný dokument o hnutí Radical Faeries.