Autor

Vysokoškolsky vzdelaný v technickom obore. Vnímam svoje vzdelanie ako skúsenosť s istou neúprosnou metodikou poznávania sveta, spracovávania informácií, ktorá stojí nad delúziami a konšpiračnými teóriami. Oceňujem pochybnosť. Uvedomujem si zároveň, že v dobe technických zázrakov majú technici sklony vidieť ľudí a spoločnosti zjednodušene ako stroje, s predpísanou funkčnosťou, vstupmi, výstupmi – stroje ktoré možno mechanicky opraviť – snažím sa tomuto pohľadu nepodliehať. Mnohé z matematických, fyzikálnych či technických poznatkov možno aplikovať obrazne – neznásilňujúc realitu doslovnosťou.

O históriu, antropológiu, sociológiu, politológiu, teológiu či rodové štúdie sa zaujímam – a tento záujem vnímam ako pridanú hodnotu (naproti rutinnému študovaniu, opisovaniu zadaní, či vyplňovaniu testov).

Ako queer človek vnímam všetky tieto oblasti ľudského skúmania zo svojho špecifického pohľadu, ktorý nezamlčujem, nepotláčam, ale snažím sa ho zhodnotiť. Žijem so skúsenosťou, ktorú "normálna" väčšina nemá – a teda jej verzia dejín, náboženstva, či iných fenoménov je zaťažená neuvedomovaným biasom. Ponúkam jedinečné a občas neobvyklé uchopenie tém, ktoré môže do seba zahľadenú väčšinu obohatiť. Nesnažím sa byť alfa-samcom, ktorý vyjaví (ďalšiu) Konečnú Úplnú Pravdu, ale vniesť do systému niečo čo v ňom chýba, ďalší čriepok do mozajky poznania.

Ako "neheterosexuál" mám tendenciu nenazerať na svet spôsobom "kto má pravdu a kto nie", "kto je s nami a kto proti nám", "si za alebo proti". Snažím sa nestavať sa na niečiu stranu. Nevidím poznávanie ako vec toho "kto vyhrá a kto prehrá" (z pozície sily, vďaka stratégii), ani zmysel svojho snaženia v tom, aby vyhral môj tábor. Uprednostňujem veci vidieť a vnímať z čo najväčšieho množstva pohľadov, nie rozsúdiť či odsúdiť. Neverím na banálne dobro a zlo.

Mojou inšpiráciou je Tao, ktoré nevnímam ako vieru či náuku, ale spôsob uchopenia vnímanej reality. V práci s ním rozvíjam svoju citlivosť na protiklady, paradoxy a rozpory. Hľadám rovnováhu medzi materiálnym a spirituálnym, povznášajúcou spiritualitou a hľbkovou starostlivosťou o dušu, praktickými a emocionálnymi aspektami života, liberálnym a konzervatívnym, pokrokom a zachovávaním, nostalgiou a ašpiráciami, inováciami a overeným, faktami a naratívmi, vierou a pochybnosťou, ľavicovým a pravicovým myslením, individuálnym a komunitným, sebectvom a altruizmom, sebavyjadrením a načúvaním, tvorivosťou a obživou, zmysluplným a krásnym.

Hľadám príbehy. Cítim nedostatočné ocenenie pre kvalitu príbehu v dobe, keď narábame s úzkostlivo roztriedenými kategóriami, rôzne usporiadanými faktami, súčiastkami s funkcionalitou – pri analýze spoločnosti, počas podnikania, alebo vo vzájomných vzťahoch. Snažím sa oživiť zmysel pre dobrodružsto, pre široko poňatý erotický rozmer toho čo robíme, čo tvoríme, čoho sa účastníme, pre hravosť a zvedavosť. Kľúčovými pojmami sú pre mňa celistvosť (nájsť čo najviac pohľadov na vec), zmysluplnosť (hľadanie zmyslu toho čo a prečo robíme), obraznosť (schopnosť nečítať len doslovné návody na použitie). Oceňujem vnímavosť, zvedavosť a hravosť.

Verím, že zmysluplne prispieť (do kolektívneho poznania, bohatstva) môže človek práve ak nasleduje svoju prirodzenosť (nesnaží sa byť tým kým nie je, tým kým by mal byť podľa niekoho iného) pozitívnym (nedeštruktívnym, neubližujúcim) spôsobom. Ak zapojí svoj jedinečný talent. Písanie, schopnosť pracovať s "odtieňami" slov a vyjadrení, hľadanie medziprepojení a obrazných asociácií – je mne blízkym spôsobom komunikácie so svetom, tak ako pre iného verbálny prejav, maľovanie, hudba, tanec, či iné vyjadrovacie techniky.