Hodnotový systém a pridaná hodnota

Napriek tomu že špecializácia je užitočný fenomén, snažím sa preskúmať to, čo prehliadame vo svete rozdelenom do izolovaných kategórií a expertíz.

Nevidím krásu v jednoduchosti. Naopak, hľadám bohatstvo odtieňov a vnímam význam nuansov, ktoré inak strácame v zjednodušeniach. Svet je komplexný a ja verím, že človek má schopnosť zložitosť prijať, vysporiadať sa s ňou, žiť pri jej vedomí.

Snažím sa vymaniť z klišé do seba uzavretej spoločnosti Východnej Európy, pripomenúť jej ak je ľudské poznanie už ďalej než dookola opakované kultúrne prežitky. Hľadám ako by mohla dobehnúť zvyšok sveta a pritom zmysluplne využiť svoju pamäť a skúsenosť.

Ako mnohých súčasníkov aj mňa priťahuje "niečo viac" - pridaná hodnota v živote, v podobe spirituality, umenia či inej starostlivosti o dušu, no zároveň nechcem skĺznuť do samoľúbej ezoteriky a ignorovať vedecky dokázané či vyvrátené fakty. Strážim si zmysel pre pochybnosť.

Zaujímajú ma alternatívne prístupy k životu, no zároveň nezavrhujem paušálne ani mainstream, skúmam ich vzájomnú súhru. Snažím sa nájsť rovnováhu medzi zvedavosťou a pochybnosťou, inováciou a súdnosťou, medzi pokrokom a tradíciou.

Skúmam pôsobenie človeka v ekosytéme ktorého je súčasťou, zároveň ho samého vnímam ako ekosystém orgánov a buniek tela. V zrkadle týchto prirovnaní hľadám zdravú rovnováhu medzi vyjadrením individuality a potrebami celku.

Nesnažím sa zapáčiť ako "normálny" človek, svoju inakosť (inšpirovaný two-spirit rolami a modernou identitou radical faeries) sa snažím preskúmať ako vlastné bohatstvo, zhodnotiť ju ako dar, ktorého uvedomelým používaním môžem prispievať celej spoločnosti.