Kto? Prečo? Načo? Pre koho? Aký právom?

Táto stránka je osobný projekt kde sa snažím ponúknuť queer perspektívu na život. Rozoberám pojmy, situácie a zvyky z pohľadu človeka stojaceho zároveň na okraji a aj uprostred. Pozorovať, hľadať čo najviac možných pohľadov na vec, prezentovať ich ako celistvé uchopenie témy (namiesto prikláňania sa na niektorú stranu, bojovania za svoj tábor) – s mnohými vrstvami, významami a aplikáciami – je niečo čo pokladám za sebe vlastné. Užívam si tento priestor vzdoru voči súčasnej móde krátkych správ, názorov a tweetov, postov, rýchlo-varných a rýchlo-konzumovaných útržkov informácií – a pozývam čitateľa pozrieť sa na svet spôsobom ktorý sa môže na prvý pohľad zdať neobvyklý, neznámy a nepohodlný.

Písanie je zručnosť ktorú si uvedomujem a oceňujem, pretože mi dovoľuje vyjadriť sa slobodne, bez stresu z divných spoločenských interakcií, prispôsobovania sa individuálnej pozornosti, nutnosti zapojiť sa do zápasu o slovo. Aj keď sa nepovažujem za kresťana, odkazujem sa na biblickú formu "listov" a znovuobjavujem staromódny písomný rozhovor ako jedinečnú a potebnú formu komunikácie. Nepovažujem písanie za menej úprimné ako živý rozhovor – len preto že mu chýba časro spontánnosti a bezprostrednosť. Cením si čas sformulovať myšlienky tak verne ako sa dá, vyjadriť presne to čo chcem tak ako chcem aby to vyznelo, vychutnať si kvalitu čakania – kým list nájde adresáta a ten ho vstrebe vo svojom vlastnom potrebnom čase. Prizývam trávenie, zretie, prepisovanie – pomalú komunikáciu ktorá je ekvivalentom k pomalej strave.

Dúha je často považovaná za symbol detstva (cením si hravosť, zvedavosť, schopnosť užasnúť), nádeje (snažím sa udržať si schopnosť predstavovať si lepší svet, popri súčasnej fascinácii distópiami) a rozmanitosti (rôzne pohľady, vrstvy, komplikovanosť – ktorá sa stala nemoderným výrazom, obeťou mantier ako: "v jednoduchosti je krása", "povedz to jednoducho", "dobré riešenia sú jednoduché"). Dnes sa dúha spája s queer a LGBTIAQ+ témami (neheterosexualitou), ktore sa snažím zužitkjovať ako jedinečnú skúsenosť a pohľad na život, hodnotu ktorou môžem(e) prispieť väčšine.

Dúhový most bolo jedno z navrhovaných mien – príliš odvážne na svoju dobu – pre nový most v meste kde žijem. Týmto spôsobom sa ho snažím znovu oživiť, snívať o tom ako by veci mohli byť. Most spája – a ja rád hľadám neobvyklé medziprepojenia, pozerám sa na realitu mytopoetickým spôsobom, pestujem schopnosť narábať s metaforami, symbolmi, asociáciami a inými nedoslovnými spôsobmi ako čítať život. Hľadám medzi-oborové presahy vo vede, jej styčné body so spiritualitou, etiku zdieľanú v rôznych teologických systémoch.

Kľúčové slova a perspektívy pre mňa prichádzajú z, sú inšpiroivané, alebo náhodou nachádzajú odraz v pojmoch ako Tao, archetypálna/hĺbková psychológia (Thomas Moore, James Hillman), čarodejníctvo a novopohanstvo (Marion Weinstein), ale tiež ekológia (teória Gaie, permakultúra, prírodné stavby), veda (informačné technológie, antropológia (Will Roscoe)) a umenie (stovky kníh, tisíce filmov). Hlboko rezonujem s identitou ľudí dvoch duchov a súčasným (ne)hnutím Radikálnych víl (Harry Hay, James Broughton, Will Roscoe).

Snažím sa stať medzi (a niekedy nad) čiernym a bielym, dobrým a zlým, svetlom a temnotou, pravicou a ľavicou, sociálnym a individuálnym, technológiou a ekológiou, konzervatívnym a liberálnym, materiálnym a spirituálnym, racionálnym a emocionálnym, pozorovaním a konaním, duchom a dušou, zmyselným a asketickým, mužským a ženským, polaritou v sexe, BDSM a vzťahoch všeobecne. Prijímam protiklady, rozpory, paradoxy a občas aj iróniu života.