5.0.04

na zaujímavé stránky

Inšpiratívne pohľady, spôsoby života, nové nápady, svet postavený na ruby, obraz doby - jednotlivci, združenia, portály. Prevažná väčšina liniek smeruje na stránky, ktoré umožňujú dovedieť sa o téme viac z pohľadu ľudí, ktorí sa ňou zaoberajú, prípadne využiť možnosť súvisejúcich služieb (nekomerčných či komerčných). Základné, relatívne-neutrálne informácie k väčšine z tém odporúčam hľadať napr. na Wikipédii, prípadne i jej slovenskej verzii.

Nasledujúce odkazy vedú na rôzne webové lokácie, mimo stránok Dúhový most. Linky však autor považuje za dôveryhodné. V každom prípade odporúčam čitateľovi dodržiavať zásady internetovej bezpečnosti (spoľahlivý firewall, antivírovú ochranu, prehliadač - alebo alternatívny operačný systém s minimálnym rizikom napadnutia vírusmi).

I. Ekológia, rovnováha ekosystému, zdravý život, záhady, konšpiračné teórie, (novo)pohanstvo, mágia, new age, pôvodné americké kultúry

"Alternatíva." Z tohto slova mnohým naskakuje husia koža a podvedomo sa mu bránia. Evokuje snáď vstup do sekty, uzavretý spolok horlivých idealistov, kde sa všetci budú pozerať na to, či máš šaty zo správneho vlákna a s náležitým kvetinkovým vzorom... Pózovitý vzdor voči technike, všetkému modernému, návrat na polia. V istom zmysle, novovytvorený predsudok, ktorý preberáme nielen z nevedomosti, ale aj pohodlnosti prispôsobivého života. Alternatíva ktorú predstavujem sú živí ľudia, ktorí sa snažia žiť uvedomelo (ekologicky, spoločensky, politicky, duchovne, či umelecky) a v harmonickom vzťahu so svojim životným prostredím a prírodou. Alternatíva sú živí ľudia, so svojimi prednosťami a chybami, ktorí sa snažia skúšať robiť veci inak než väčšina, myslieť trochu viac než članovia stáda, niekedy sa im darí a inokedy menej. Učia sa na vlastných prešľapoch. Niekedy z modernity úspešne unikajú, niekedy sa vracajú (trochu potupene, ale s novým poznatkom), často sa snažia hľadať stred - medzi "prispôsobiť sa" (prírode) a "prispôsobiť si" (svet), medzi modernitou a starými spôsobmi, medzi technikou a vidlami.


Ekológia sa dotýka nielen abstraktného prežitia ľudského druhu, ale hlavne bezprostrednej kvality života a zdravia každého jedného človeka. Moderný spôsob života sa vyznačuje na jednej strane dostupnejšou zdravotnou starostlivosťou a hi-tech medicínskymi postupmi - na druhej strane výrazne zhoršeným životným prostredím, nezdravým spôsobom života a nevídaným výskytom nových civilizačných ochorení. V istom pohľade sa zdá, že sa pohybujeme v začarovanom kruhu: tvrdo pracujeme a zarábame na lieky a techniku, aby sme mohli liečiť ochorenia, ktoré zapríčiňuje spôsob práce a zarábania. Popri tom tápame v záplave rôznych "domácich receptov" a nesprávnych poňatí zdravého fungovania tela a duše. V tomto bloku ponúkam menej štandardné, ale zato osvedčené techniky nápravy, posilnenia či udržiavania zdravej rovnováhy.


Najmä tie alternatívne techniky, ktoré majú viditeľný fyziologický efekt - inými slovami: jednoducho fungujú - sa stali predmetom podnikania, ako nadstavbové či doplnkové postupy k medicínskej terapii. V rámci podnikania samozrejme nemožno zabúdať, že cenotvorba (marže) a reklamná kampaň (účinnosť) podliehajú zákonom trhu, ktoré si musí každý zákazník ustrážiť sám, prípadne dať na priateľské doporučenie. To ponúknuť na diaľku ako tvorca stránok nemôžem, no chcem upozorniť na spoločnosti, ktoré sa u mňa osvedčili:


Ďalšiu skupinu predstavujú portály zamerané na zdravie nezastrešené (aspoň na prvý pohľad) konkrétnymi značkami - zbierajúce domáce rady, tipy na prípravky homeopatie, prírodnej a alternatívnej medicíny, duchovné súvislosti chorôb, atď. Spolupráca s nimi často znamená i neistotu "experimentovania na sebe", na ktorom však neraz stojí aj oficiálna moderná západná medicína. Nebudem tu však kopírovať zoznam, ktorý ponúkne jednoducho zadané vyhľadávanie v google.


Na polceste medzi ekológiou (logos - veda) a duchovnými smermi stojí teória Gaie - ponímajúca Zem ako celok, kde jednotlivé organizmy (rastliny, zvieratá, ľudia), prípadne neživé časti (prirodzený habitat) predstavujú orgány/bunky tela organizmu, ktorým je celá planéta. Nehovoríme pritom o polovičatom šarlatánstve - potravinové reťazce, súvzťažnosť organizmov, ekosystém - sú legitímne a pozorovateľné pojmy. Túto teóriu možno poňať tak v bilogickom, ekonomickom, ako aj v duchovnom rozmere (kde hovoríme o duši Zeme). V každom prípade, to čo sa každého človeka bezprostredne týka je, že žiaden orgán nemôže prežiť sám o sebe, potrebuje spolupracovať s ostatnými orgánmi, prežíva výlučne v rámci tela.


Tak sa dostávame k portálom nielen duchovnejším a mystickejším, ale aj svojím spôsobom senzačným a huráspiritualistickým. Ich články môžu pôsobiť na niekoho dôveryhodne - slepá dôverčivosť je jeden extrém - pričom opačným hraničným postojom môže byť paušálne zaradenie medzi "konšpiračné teórie", či "tmárske bludy". Alternatívna medicína, negatívne vplyvy moderných výdobytkov techniky (od mobilných telefónov, mikrovlniek po vysokonapäťové káblea, autá, zbrane), senzačné objavy (a utajenia) nových lacných zdrojov energie, vplyvné lobby, tajné spolky, ufóni, Atlantída - súdny pevný bod si musí nájsť čitateľ sám. Pravdu môžeme hľadať uprostred, v podstate a nie forme textu, alebo jednoducho pripustiť, že predstavované "fakty" sú jednou z možností, ktorú síce sami nevieme dokázať, ale ani vyvrátiť. Tak ako je chorobná paranoia, tak nebezpečné je kráčať ako ovca so stádom - nevediac či do bezpečia starostlivého pastiera, alebo na porážku.


Ďalšie linky smerujú na portály novopohanské, zamerané špeciálne na (novo)pohanstvo slovanské, ktoré sa snažia ponúknuť alternatívu ku kresťanskému výkladu dejín Slovanov, ktoré akoby sa začínali príchodom prvých misionárov. Kultúra dávnych časov, ktorú predstavujú, je síce zmesou historických faktov, dohadov a mystifikácii - no s dejinami kresťanskými, či oficiálnou históriou to nie je o nič lepšie. Výjavy zo zabudnutej minulosti si skladajú autori na svoj obraz. Pokladám za dobré upozorniť, že niektoré novopohanské kulty či spoločenstvá tiahnu k istým formám pocitu nadradenosti (i k ultrapravicovým hnutiam), často podliehajú fetišu zbraní a súbojov - s ničím z toho sa autor Dúhového mosta nestotožňuje. Osobne ma pohanstvo zaujíma ako zabudnuté poznanie, duchovný život spojený s prírodou a kultúra bližšia ozajstnej prirodzenosti, než monoteistická dogma.


O tom že časť dostupných materiálov o pohanstve je mystifikácia niet pochýb, väčším problémom je pozadie doby, ktorá sa do týchto fantázii otláča. Vyše tisícročný vplyv kresťanstva a jeho duality (dobro-zlo) je zakorenený v spôsobe myslenia ateistov, samozrejme kresťanov, ale aj tých, ktorí zdanlivo kráčajú opačným smerom - viď príklad Crnobog a jeho vymyslený protiklad Belobog.

O téme čarodejníctva a mágie doporučujem pred všetkými ostatnými materiálmi prečítať si najprv knihu Pozitívna mágia od Marion Weinstein (dostupná v rôznych verizách v lacných knihách, aj bežných kníhkupectvách), či Magická Wicca od Scotta Cunninghama. Tejto literatúre by sa človek nemal vyhnúť nech sa vydáva akýmkoľvek neštandardným spirituálnym smerom (pohania, čarodejníci, šamanisti, jogíni, ...), ale ani prívrženci tradičných veľkých náboženstiev.


Svoj príspevok k New Age, novopohanstvu a ekológii ponúka aj celosvetové dúhové hnutie, ktorého európska odnož už niekoľko rokov usporiadava pravidelné stretnutia. Dúhová rodina sa neobmedzuje len na LGBT účastníkov a témy, ale má podstatne širší záber: uvedomelý spôsob života v súlade s prírodou a v harmónii s ostatnými ľuďmi. Výročné stretnutia (každý rok v inej krajine, nielen v shengenskej EU) umožňujú nadviazať prvé kontakty s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ale i zakúsiť trecie plochy v pestrej a širokej komunite.


Porevolučná stredná Európa trpí akousi fóbiou z východu, najmä v kruhoch vyššej strednej vrstvy (ktorá sama seba slepo považuje za intelektuálnu elitu). Krajiny tohto priestoru sú takmer paralyzované kultúrou zo západu, či aspoň západného typu (za všetko napríklad formáty zábavných show, či správy orientované na Západnú Európu a USA). Fóbia však rozdeľuje aj Slovensko - prejavuje sa v tichom napätí medzi jeho okrajmi - Západom a Východom, starým Prešporkom a východom "bez kultúry a minulosti", hlavným mestom a vidieckým východom, ekonomickou racionálnou a svetskou Bratislavou - a šaľenym východom.


Ďalšiu časť venujem nemnohým slovenským skutočným osobnostiam, píšucim na témy spoločenské i politické - ktorých neradím ani medzi ľavicu ani pravicu, zelených ani šedých, homofilných ani homofóbnych, ale mysliacu a triezvo uvažujúcu menšinu uprostred. Obávam sa, že slovo menšina je príliš veľké...


Pomimo "osamelého kovboja a nebojácnej indiánky" je hľadanie inteligentných komentárov a nestranných (nebudem sa domáhať ilúzie "objektívnych") zdrojov informácii na Slovensku bezútešná cesta. Na Slovensku, ktoré považuje pravicové televízne i tlačené noviny za zrkdlo stavu, v akom sme, či dokonca neokonzervatívne, ale populárne .týždenníky za "objektívne", nezriedka "autority" a "renomované značky" cez ktoré si potvrdzuje prináležanie k "inteligencii". Nehovoriac o bulvári, ktorý sa sa stal časopisom "osobností" a "udalostí" nových čias.


Zatiaľ čo u slovenských osobností musíme mať na pamäti to, že boli ľuďmi - so zásluhami i chybami - často len s miestnym, súdobým, alebo na jeden vynález/počin obmedzeným významom - novopohanské mystifkácie hľadáme na dôkladne vypálenej zemi pod kostolmi. Ponúkam preto iný vzor - v podobe celých kultúr, ktoré sú pre mňa skutočne hodnými pamäti. Medzi ukričanejšími, velikášskymi a morálne namyslenými megakultúrami dneška ich nenápadne umiera na dennom poriadku mnoho, predstavujem pre mňa tie najzaujímavejšie.


Na rozdiel od našej vlastnej "slovanskej minulosti", mytológia pôvodných američanov, kmeňov v amazonke, či v ruskej tajge ešte stále žije. Je pre nás cudzia, ale istým spôsobom bližšia, môžeme sa jej stále dotknúť - skôr než vymrie, alebo ju nepoznateľne pozmení dualita súčasných dominantných kultúr hmoty - prostý materializmus, či ten naoko vyznávajúci abrahámovho Boha.

II. Inverzia, diverzia, perverzia

Voľnomyšlienkárstvo má v morálnom slovníku slovenčiny neznámo prečo negatívny nádych. Pričom sloboda myslenia sa prehlásenému duchu doby neprieči. Viac či menej verejná a viac či menej organizovaná nahota pri aktivitách - nudizmus - a hnutie prirodzenosti - naturizmus - umožňujú príjemným spôsobom prepojiť slobodu ducha a tela, rešpekt k prírode s prirodzenosťou fyzickou, tešiť sa z krásy ľudského tela v jeho úplnosti bez vnútených a naučených pocitov hanby.


Vyhľadať kruh inak zmýšľajúcich či inak orientovaných ľudí nie je ľahká úloha, odhodlať sa vstúpiť doň pre mnohých neprekonateľná bariéra. Kým rôzne malé diskusné stretnutia, kluby, bary, diskotéky, môžu odradiť veľmi nepríjemnou atmosférou - od pocitu uzavretosti, cez bytie stredobodom pozornosti, po nedostatok tém na počiatočný rozhovor (najmä v umelých prostrediach) - hromadné akcie umožňujú účastníkovi anonymne pozorovať, vybrať si s kým chce nadviazať kontakt, alebo uľahčiť rozhovor cez aktivitu, často nenáročnú, pretože je pripravená pre veľký počet rôznych ľudí.


Než úplne otvorím tému sexuality, je dobré uviesť vzťah (sexuálnej) menšiny a väčšiny na pravú mieru - v súlade s aktuálnym poznaním. Ako dôkazy a jednoduché vysvetlenia právoplatnosti, prirodzenosti a morálnej nenapadnuteľnosti sexuálnej či rodovej inakosti ponúkam výsledky vedeckej štúdie a odpoveď na náboženstvom vytvorené predsudky.


Slovensko je v istom zmysle sexuality prosté, téma ako taká sa tu nerozoberá, nieto ešte sexualita iného druhu. Pretrvávajú len kresťanské dogmy, malomestský moralizmus a machistické predsudky. Ako východisko sa ponúka porovnanie rôznych prístupov k sexualite inde vo svete, pričom často treba hľadať pod povrchom. Kľúčový je pritom výber zdrojov, pretože bežný človek má vo svojom jednoduchom pohľade na svet tendenciu v ňom inakosť nevidieť.


Či sa niekomu páči vyhraňovať sa s queer (sub)kultúrou, alebo nie, "inakí" boli nepopierateľne vytlačení z väčšinovej spoločnosti a i preto si vytvorili svoje vlastné komunity, neraz až príliš uzavretý (polo)svet. Ten odráža a chvalabohu i prekračuje queer umenie. Stranou od diskusií, či je gay kultúra ako taká dobrá, alebo nie, ona existuje...


Ateistický materializmus je i pre mnohých homosexuálov prázdny - nestačí im popri sexe počúvať populárne hity, nakupovať, byť "trendy" a zdobiť svet. Skríženie sexuálnej inakosti s tradične odmietavými náboženstvami (gay kresťania) je pomerne extrémna a schizofrenická forma reakcie na tento nedostatok. Človeku hľadajúcemu v živote zmysel, miesto, poslanie, pridanú hodnotu - sa však ponúka i niekoľko duchovných smerov, ktoré ho prijmú taký aký je a neraz ponúkajú aj zvláštnu úlohu.


Vytvoriť svojpomocnú komunitu ochraňujúcu menšinu pred väčšinou je jedna vec, druhá je sexuálna výchova väčšiny, tak, aby sme časom prekonali koncept "heteresexuáli proti homosexuálom" (normálni proti divným), ktorý je tak zastaralý, ako umelý. Ostré rozhranie v sexualite exituje len v kultúre a náboženstve, nie v ľudskej podstate. V tuzemskej minulosti, ale v rôznych iných kultúrach aj dnes sa muži nebáli dotýkať, objímať, držať za ruky, vymieňať si nežnosti, rozprávať sa o svojich pocitoch, alebo si - s trochou žartovného odstupu - "prekrížiť nohy v kolene". Neustále prežívanie v mužnej póze je nepochybne únavné pre "pravých chlapov", ale aj pre ľudí okolo nich.


Na Slovensku vznikajú, pretrvávajú a zanikajú najmä osobné gay a lesbické stránky (blogy) a bežné informačné portály (diskotéky, bary, sauny, cruising, aktivisti) orientované na stredný prúd v rámci strednej vrstvy, komerčnú subkultúru a spotrebné sexuálne vyžitie, pričom sú neraz i v týchto kategóriach neaktuálne. Tu je niekoľko výnimočnejších.


Ostatné weby, či už mládežnícke turistické spolky, alebo zoznamovacie portály, prenechávam "všehoschopným" vyhľadávačom.

III. Nástroje (s pomocou ktorých bol vytvorený aj tento projekt)

Open source software predstavuje alternatívu k ekonomickej teórii, že len voľný trh, cenový mechanizmus (a poučky pravicových liberálnych ekonómov) umožňujú slobodnú (nenútenú) spoluprácu tvorivých a pracujúcich ľudí s výsledkom pestrej ponuky tovarov a služieb optimálnej kvality (cena/výkon, bežnosť/luxusnosť, zastarávanie/inovácia). Open source software vytvárajú ľudia dobrovoľne, bez nároku na finančnú protihodnotu, zadarmo ho zdieľajú s ostatnými v komunite, rešpektujúc pritom právo na zásluhy (uvedenie mena ako spolutvorcu), pričom výsledok kvalitatívne prekonáva nespoľahlivé komerčné produkty plné zbytočných a obťažujúcich funkcií (bloatware).