pre vandrákov i pravidelne dochádzajúcich.

"Kto je v obraze, umiera obrazne. Ostatní sa spili doslovnosťou pod obraz."

Keď plačeme, dážď nežne ukrýva naše slzy, slnko svieti keď sa radujeme, zamilujeme sa a náhle celý svet zakvitne - to všetko sa vraj deje len vo filme. Racionalista by povedal - to skôr plačeme a sme náchylnejší na smútok, keď prší, zamilujeme sa zo zásady v máji a radujeme sa keď v nás UV žiarenie podporí produkciu homónov šťastia... Alebo je film skutočnosť? Nebolo by to pekné? ... "Ak by to bolo tak." - dodá skeptik. Ale načo sa bičovať "realizmom"? Chceme veriť niečomu peknému - verme tomu, ľudia s dušou nie sú odkázaní na dôkazy materiálneho sveta. Ono, to že sa z neba ozve krásna hudba, keď bozkávame svojho milého kdesi na rozprávkovom mieste, nie je výsadou filmového strihu. Vonkajší svet možno nie je až tak náhodný a nevypočítateľný... Možno je to skutočnosť, možno to tak vnímame vďaka zložitému zrkadleniu v duši. Tak či onak môžeme v ňom uvidieť a vidieť sami seba, svoje vlastné rozhodnutie, ich dôsledky, ale i obraznosť nášho prežívania.

V nasledujúcom súbore článkov ponúkam príklady, ako nebyť doslovný, ako možno uchopiť symboly, ako vnímať každodennú realitu viac poeticky a metaforicky - v podobe akéhosi Slovníka bežných slov. Nepredkladám ho však čitateľovi ako hotový - uzavretý a jednotný slovník. Každý si ho musí hľadať sám, objavovať obraznosť vlastného života. Hmotný svet sa tak zjaví ako zobrazenie abstraktného pojmu Jednoty - ktorá je sumou našich duší. Duša žije príbehmi a poetikou, ale aj telesnosťou a všednosťou. Pre dušu sú málo platné vysvetlenia a dôkazy. To, čo tu ponúkam, napokon nie sú riešenia. Veď ani tao nie sú prikázania, ale len spôsob zobrazenia podstaty všetkého... Široké uchopenie obrazu umožní riešeniu "udiať sa samo" - bez silenia, násilia a znásilňovania duše. Riešenie je prijatie vecí v ich protikladnej prirodzenosti.

Nasledujúce výlety do krajiny duše sú rozsahom výdatné - tak ako informácie, ktoré môžeme získať meditáciou - tak ako príbehy, ktoré trvajú istý čas, v porovnaní s ich stručným zhrnutím. Preto odporúčam vybrať si na začiatok len jeden článok, ten ktorý svojou témou (všeobecný, krajina, mapy, dom, telo a zdravie, varenie, mytológia, rozprávky, Biblia) človeka na prvý pohľad osloví. Väčšina úvah rozvíjaných v tomto súbore postupuje takmer voľným asociatívnym radom a spleťou medziprepojení - takže ich nie je potrebné čítať za radom.