pokračovanie náuky o prvkoch pestrého sveta - pre dospelých

"Život je jednoducho komplikovaný, no ľudia si ho komplikujú tým viac, že ho chcú mať jednoduchý."

Ľudia, ktorí sú leniví učiť sa a poznávať svet v jeho zložitosti, nazývajú pestrosť chaosom. Príkázania, pravidlá, normy, zákony - to je ich vízia poriadku. Chcú veci systematizované, kategorizované a katalogizované. Majú radi škatuľky. Všetko má byť jednoduché, alebo sa musí zjednodušiť. Treba rozprávať rýchlo, efektívne a jednoducho. Myslenie, vyjadrovanie aj konanie sa žiada prehľadné, transparentné, vypočítateľné... A čo spontánnosť? Náhody? Zázraky? Prekvapenia? Výnimky? Paradoxy? Svet skrátka nie je čiernobiely - dokonca ani v odtieňoch šedej. Svet je farebný.

To, čo nájdeš v nasledujúcich článkoch - je stred - neutrálne územie medzi extrémami. Spájanie protikladov. Venujem ich témam rozmanitosti a zároveň prirodzeného poriadku. Pokúšam sa v nich popísať niektoré zo zákonitostí (vesmíru, sveta, bytia), tak ako ich objavujem žitím a zažívaním. Porovnávam a prepájam osobnú skúsenosť s poznatkami ľudstva, ideológiami, náboženstvami i vedou. Napriek filozofickému rozmeru týchto úvah, pokladám ich svojim spôsobom za "základné vedomosti", ktoré človek nemôže ignorovať, ak chce žiť napĺňajúcim životom uprostred (či na okraji) spoločnosti ale aj podľa vlastných individuálnych zámerov.