a predsa sme stále ľudia

"Až raz budú všetci rovnakí, nikoho už nebude."

Ja som človek, ty si človek, on je človek. Všetci sú cvoci no niektorí sme lietadlo. Rôzne nadaní, s všemožnými chuťami a každý s iným cítením pre krásu. Nielen kvôli podobnosti, ale aj vďaka vyvažujúcej črte rozmanitosti drží náš ľudský svet pohromade. Život nie je len súťaž, ale aj spolupráca. Potreby prináležať a zároveň byť jedinečný sa dokonale dopĺňajú. Ľudia akýmkoľvek spôsobom iní, mimo stredný prúd, na okraji spoločnosti - sú pre šedý priemer v jej prostriedku životne dôležití. Oni prinášajú inšpiráciu, nové myšlienky, iný pohľad na veci zdanlivo samozrejmé a - "normálne".

Nasledujúcu séria článkov som venoval sexuálnym menšinám - nech sú to gayovia, lesby, bisexuáli, transsexuáli či transvestiti, alebo zvedaví heteráci, ktorí k niektorým mužom cítia viac, než sa na "správneho tvrdého chlapa" patrí. Sexuálna a citová - telesná a duševná - príťažlivosť sa v nich neustále prelínajú, prepletajú - ako telá dvoch milencov - či zápasníkov. Súboj sa premieňa na súlož, sexualita odpovedá (aj) na náboženské otázky, fetiše sa stávajú spirituálnou cestou. Pestrosť zateká aj do otvorov - kam vietor celý deň nezaveje. Vo svojich úvahach som sa snažil nájsť množstvo styčných bodov a medziprepojení, ktoré z nich robia zaujímavé čítanie aj pre úplne "obyčajných" heterosexuálov.

I. Úvod (nielen) do ľudskej sexuality

Články proti homofóbii a za prijatie homosexuality dnes musí napísať každá študovaná buzna, aby pomohla ostatným buznám prijať seba so svojou jedinečnosťou a zaradiť sa do teplého mainstreamu. Je ich veľa. Väčšine však popri prosbách, dohováraní či bleskoch - chýba argumentácia vybudovaná na celospoločensky prijímaných základoch. Minimálna filozofia v maximálnom rozsahu.

II. Medzi odtieňmi dúhy

Prvý "comming out" znamená priznať si kto som a prijať sa takého aký som. Nasleduje hľadanie lásky, šťastia a svojej cesty životom. Druhý coming out je predstaviť svoju inakosť rodine, priateľom, či celej spoločnosti. Bez poníženia sa usilujeme o prijatie vo svojej prirodzenosti. A do tretice, nájdime si nielen nerušené miesto na svete, kde nám všetci dajú pokoj, ale hľadáme spôsob, ako svoju osobitosť zužitkovať a ponúknuť ju ako hodnotu všetkým ostatným. V tejto časti sa pokúšam uchopiť najpálčivejšie diskusie aj identity v rámci queer komunity - a hľadať za nimi trochu viac. Tak trochu premýšľať o tom, čo obvykle robíme automaticky. Nájsť duchovný a hlavne oduševnelý život v každodennosti. Pre tých, ktorí majú odvahu...

III. Čítanie pre duševne pokročilých ... a trpezlivých

Vysoká škola inakosti. Úvahy o čosi rozsiahlejšie a vážnejšie - na náročnejšie témy. Znova sa v nich objavia mnohé námety a myšlienky z predošlých článkov, tentoraz ich však uchopím inak. Poďme odvážne i opatrne vystrkovať nohy za hranice kruhu politickej korektnosti, nežne podráždiť zopár besných psov normálnej morálky. Balansovanie medzi najnapätejšími protikladmi - pre všetkých, ktorí nechcú byť len "profesionálnou buznou", ale predsa dokážu so svojou sexualitou vedome a uvedomelo pracovať.