Pravidlá hry, ašpirácie, vízia

Táto stránka je staromódna ...

... v čase blogov, tweetov, krátkych a rýchlych správ, chatovania ...
... keď konverzácie nie sú hľadaním zložitej pravdy, ale teatrálnym súbojom osobností, budením dojmov
... znovuobjavujem písanie vo forme listov, ktoré si priznávajú subjektívnu skúsenosť ich autora
... ktoré sú obsahom bohaté a rozsahom vyžadujú istú trpezlivosť
... nevyzývajú na okamžité reakcie, na paušálny súhlas alebo absolútne zamietnutie
... namiesto skákania do reči, reakcií na úlomky informácii a predčasné závery, či súboja o rozprávací čas
... nastoľujú rytmus komunikácie, kde treba vypočuť do konca a odpovedať na celistvú informáciu
... snažia sa uchopiť tému z rôznych pohľadov, na rôznych úrovniach, s rôznymi presahmi do iných tém
... nielen vyvolať neoblomný názor, budovať tábor prívržecov a odporcov, pre radosť z boja
... predstavujú časom prehodnotený pohľad na veci, strávené a v súvislostiach zasadené informácie
... žiadajú čitateľa o to isté: zastaviť sa, prečítať ich vcelku, stráviť, porozmýšľať nad témou, skúsiť súhlasiť aj nesúhlasiť, prečítať znova ...
... dúfam ze inšpirujú hľadať, pýtať sa, prehodnocovať