Dúhový most je osobný projekt, v ktorom hľadám menej obvyklé prepojenia a reflexie medzi vlastnou subjektívnou queer skúsenosťou, hlbinnou psychológiou, mytológiou, spiritualitou, biológiou, antropológiou, sociológiou, históriou, politikou (v rôznych mierkach), ekonómiou aj ekológiou. Toto je interdisciplinárny a zároveň osobný priestor, ihrisko pre dušu a útočisko pre intelekt. Doprajem si na ňom necenzúrované hľadanie mimo únavne priemerných postupov myslenia, fráz, klišé a módnych imperatívov jednoduchosti, stručnosti a instantnosti. Snažím sa s vnímanou realitou narábať s rešpektom a láskou voči jej zložitosti a zároveň slobodne a úprimne pre dušu, ducha aj rozum.

Súčasní racionalisti a rovnako tak aj spiritualisti často uprednostňujú návody na použitie života. Rýchle, stručné, praktické. V súdobom technofilnom duchu: "Povedz mi ako to má byť, ako je to správne, ako je to normálne, ako mám myslieť, ako mám konať." Tu sa snažím o pravý opak - možnosť spomaliť, zamyslieť sa, filozofovať, hľadať na vlastnú päsť, pýtať sa, pochybovať. Nazrieť na témy z inej perspektívy, z rôznych strán, hľadať zmysuplný stred medzi extrémami, vidieť predmet skúmania v čo najväčšej šírke, snažiť sa o hlboký vhľad. Nedospieť k žiadnym zjednodušeným záverom - áno/nie, správne/nesprávne, dobré/zlé - zastaviť sa jeden krok pred vyhodnotením a nechať priestor pre ďalšie hľadanie.

viac o mne ...Zopár základných informácií o projekte Dúhového Mosta:
Kto tu píše? S akou kvalifikáciou? (osobný rozmer projektu)
Čo chcem dosiahnuť? Prečo práve takto? (zámer, výzva a vízia)
Čím sa líšim? Čo naviac ponúkam? (inakosť a pridaná hodnota)Aktuálne práce:

Všetky farby dúhy. Sexualita, orientácia, gender, normalita, fóbie - v ľudskom priblížení, v ľudskej mierke. Čo majú spoločné "post-moderné témy" s každodenným životom? Ako sa zrkadlí životná situácia nepopulárnych identít v charaktere a situácii celej spoločnosti? Ako sa vzorce a klišé väčšiny premietajú do seba-chápania jednotlivcov menšiny. Komunita, komunikácia, konformizmus, konsenzus, či kopulácia - súdobé témy v osobnom náhľade. Nekompromisné spytovanie ako vzťahy, sex, zábavu, festivaly, či iné komunitou zdieľané akcie nielen vykonávať "pretože tak sa to robí", ale aj vychutnávať zmysluplne a hodnotiť úprimne.To čo je napísané sa nemení. Sväté knihy sú mŕtve. Nereagujú na život, na individuálne ani kolektívne získanú skúsenosť, na rozšírené poznanie. Namiesto toho poskytujú ilúziu stálosti, nemennej pravdy, pevného bodu vo vesmíre. V prúde času sa však chtiac-nechtiac musia pretvárať aj ony - z prostých doslovných návodov na použitie života sa stávajú záznamom ľudskej histórie, knihami legiend generácií pred nami, možno i stále zaujímavými zdrojmi obrazov - ktoré ale vyžadujú zručného čitateľa s rozvinutou schopnosťou imaginácie, asociácie, čítania symbolov. Aj živý človek sa meniť musí - s každým prečítaným dielom, s každou sprostredkovanou i priamou skúsenosťou. To čo sám napísal aj to čo napísali druhí však zotrváva v minulosti, ako záznam jedného okamihu poznávania. Hotové diela osobného úsilia sú v ostrom kontraste s realitou plynúceho života. Na túto situáciu musím odpovedať aj ja. Práce dokončené pred rokmi, s ktorými sa zhodujem už len čiastočne, beriem ako denník vlastnej cesty. Niekedy sa na ne odkazujem, niekedy na ne rád zabúdam.Ak chceš kontaktovať autora, e-mail nájdeš tu.

Vysvetlenie ohľadom autorských práv k textom a obrázkom si prečítaš tu.