Kruh srdca

7.0.05

Heart Circle

"Heart Circle" – alebo kruh srdca – je udalosť, kde skupina ľudí vytvára priestor na zdieľanie svojich bezprostredných pocitov. Môže to byť náhodná skupina ľudí, komunita, či pracovná skupina. Luxus rozprávať o svojom vnútornom zažívaní - niekomu kto so záujmom načúva - v bežnom živote často nemáme. Tu si ho v spoločnosti ľudí s rovnakým zámerom jednoducho svojvoľne doprajeme. Rozhodneme sa dôverovať, vyskúšame a vychutnáme si aké je to byť v kruhu ľudí, ku ktorým takúto dôveru práve teraz máme. Tento jednoduchý proces často navodzuje hlboký osobný zážitok, neraz i prielomový - so zásadným dopadom na osobný život - ale aj na to ako fungujeme v komunite, kolektíve, či spoločnosti.

Vo svete stáročia pestujúcom "toxickú maskulinitu" sme naučení skrývať a potláčať svoje emócie. Na jednej strane nechceme druhých obťažovať, na druhej sme neustále v stave ostražitosti, uprostred dravej súťaže aj na spoločenskej úrovni, kde akýkoľvek prejav zraniteľnosti môže byť použitý proti nám (výsmech, ohováranie, konkurenčná výhoda, vydieranie, bodnutie do chrbta). Tento stav je hrou masy individualít zdieľajúcich rovnaký strach voči sebe navzájom. Schopnosť tento začarovaný kuh prelomiť má nepopísateľne hojivé účinky pre jednotlivocov aj celú spoločnosť. Väčšina ľudí o takejto dôvere, dôvernosti, otvorenosti sníva – ale "racionálne" si zdôvodňuje že je nereálna. Pre ľudí, ktorí to už desaťročia robia je to súčasť každodennej reality.

Napriek tomu, že sa uskutočňuje pred zčasti alebo úplne cudzími ľuďmi, zdieľanie ide často omnoho hlbšie, než dôvernosť ktorú zažívame aj s najbližšími priateľmi, partnermi, či rodinou. Heart Circle pomáha utvárať ducha komunity, spája individuality v atmosfére intímnej dôvery, podporuje záujem o druhých, vyslobodzuje z každodennej nemilosrdnej súťaže o zdroje, partnerov, priateľov, pozornosť a pravdu. Učí nás načúvať a nielen biť sa o slovo a vysvetľovať v jednosmernom prúde informácií. Pre jednotlivcov tento proces môže navodiť hlboké duševné uzdravovanie, katarziu, je svojim spôsobom terapiou bez treapeuta. Poskytuje úľavu z bezprostredných problémov aj dlhodobých tráum, pomáha prelomiť zdanlivo "neprekonateľné" osobné prekážky, umožňuje vhľad či perspektívu, navodzuje výrazné osobné zmeny a premeny - bez podsúvania návodov na použitie života.

Kruh srdca nazývajú Radikálne víly svojou "nukleárnou" (nukleus – jadro, centrum, stredobod) technológiou. Poznajú a používajú ho aj iné progresívne alternatívne komunity – stretnúť sa s ním dá napríklad na Rainbow Gatherings, je podobný rôznym terepeutickým skupinám. Kým v iných komunitách je však len "zaujímavým doplnením" k často "dôležitejším" aktivitám, pre Radikálne víly sa stal základom existencie, jednotiacim rituálom, ktorý pomáha udržovať komunitu pokope a čo sa týka medziľudských vzťahov zdravšiu a transparentnejšiu. Tento jednoduchý proces, bez ideológie a bez vodcov, pomáha "čistiť vzduch", preklenúť konflikty bez vleklých vyčerpávajúcich hádok, intríg, či pasívnej agresie, znovunastoľuje vzájomnú dôveru. Zároveň umožňuje aktívnu prácu jednotlivocov so svojimi dlhoročnými aj aktuálnymi traumami, blokmi, bolesťami - ich postupné liečenie a uzatváranie. Na osobnej úrovni sa tak môžu diať malé zázraky – veci ktoré sa doteraz nedali, nehýbali, boli neprekonateľné, mimo vlastné schopnosti, nejasné – sa zrazu začnú s ľahkosťou meniť.

Pri heart-circle talizman putuje kruhom, človek po človeku, pričom ten kto ho má môže zdieľať záležitosti svojho srdca akýmkoľvek spôsobom (slovom, spevom, pohybom, plačom, smiechom, ...). V akejkoľvek dĺžke. Nikto ho neprerušuje, nikto na neho nereeaguje, nikto ho neutešuje – nikto si nekradne pozornosť kruhu pre seba. Heart circle nie je diskusia. Ľudia v kruhu neodpovedajú na zdieľania druhého účastníka, dobrým zvykom je sústrediť sa na seba, svoje pocity, svoj vnútorný stav. Tento zážitok je v ostrom kontraste s komunikáciou, ktorú sme zakúšali celý život. Je možné zdieľať emócie bez slov, alebo aj úplné ticho, je možné nezdieľať vôbec a posunúť talizman ďalej. Talizman môže obiehať niekoľko kôl, čím viac ich je, tým hlbšie dovnútra seba je možné preniknúť a intenzívnejší môže byť jeho efekt, silnejšie následné prepojenie medzi účastníkmi. Heart circle môže mať rôzny nádych, jeho hĺbka a intenita závisí na tom, na čo sa odhodlajú jeho účastníci. Heart circle sa môže usporiadať aj na konkrétnu tému.

Heart-circle nemá "vedúcich" ani terapeuta, iba facilitátora – dobrovoľníka ktorý ho otvorí malým rituálom, meditáciou, alebo držaním rúk – a pripomenie obvyklé usmernenia kultúry heart-circle. Tým zásadným je dôvernosť – čo sa v kruhu povie, to v ňom aj zostane. Nie je to teda žiaden prostriedok na zištné vyzvedanie najnovších klebiet. O tom čo sa povedalo v kruhu účastníci po jeho zakončení viac nediskutujú – ale v osobnom rozhovore je samozrejmé možné požiadať o dovolenie toho človeka, ktorého sa to týka: "zaujalo ma čo si povedal, chcel by som sa o tom porozprávať viac, súhlasíš?" - a túto žiadosť je možné aj bez vysvetľovania odmietnúť. Sú ľudia, ktorým nie je príjemné otvárať isté témy mimo bezpečia, dôvery a atmosféru kruhu.

Heart-circle nie je zameraný na názory, vízie, argumenty ("head space", vety ktoré napríklad začínajú "Myslím si ...", "Mám taký názor ...", "Treba to robiť tak, že ... "). Jeho cieľom je zdieľať svoje pocity ("heart space", vety ktoré prirodzene začínajú "zažil som... a cítim sa pri tom ... vyvolalo to vo mne taký pocit ... "). Vyhýbame sa formuláciam s "my" ("mali by sme", "musíme", "chceme predsa"), priamej adresácii s "ty" ("ty si mi spravil ...", "ty mi stále ...", "kvôli tebe ...") a sústredíme sa na "ja" ("zažil som takú a takú situáciu s tebou a keď si povedal/spravil ..., mal som z toho taký a taký pocit"). To môže byť nezvyklé a zo začiatku ťažké pre ľudí z kultúre falošnej skromnosti ("nerozprávaj stále len o sebe"). Vysvetľujeme však seba a svoje vnútorné rozpoloženie – nedomýšľame si motiváciu druhých.

Hoci z kruhu možno kedykoľvek slobodne odísť, nie je priestorom kde prídeme vyrozprávať svoj príbeh (použiť druhých ako svojich poslucháčov) a predčasne utiecť, bez toho aby sme recipročne vypočuli ich. Záujem ktorý čakáme a prijímame od druhých je presne ten istý, ktorý v rámci tej istej skupiny dávame. Ešte dôležitejšie ako "rozprávať zo srdca" je "počúvať zo srdca". Byť tam, byť prítomný, byť svedkom zdieľania druhého človeka. Hoci sa nekomentovanie, nedávanie rád, neutešovanie - zdá byť opakom toho k čomu sme vychovávaní - počúvanie zo srdca má nedocenenú silu. Byť videný druhými vo svojej neceznúrovanej úprimnosti, so vzájomnou dôverou že sa neposudzujeme a neodsudzujeme, je často to najhodnotnejšie čo my pre nich a oni pre nás môžu urobiť.

Z heart circles samozrejme benefituje celá komunita. Len vďaka nim je možné udržovať pocit vzájomnej dôvery, záujmu, súdržnosti, nehy a láskavosti. Len v atmosfére bezpečia, nesúdenia, úprimnosti, otvoreného zdieľania intímnych - tak príjemných ako aj bolestivých zážitkov - je možné spoločne objavovať a zažívať intenzívnu sexualitu, spiritualitu, usporadúvať party a vystúpenia bez trémy a hodnotenia, vymienať si skúsenosti, zdieľať zručnosti, vychutnávať si komunikáciu a spojenie pri práci na každodenných úlohach, tvorio vynachádzať metódy ako zvládať výzvy vo vonkajšom svete. To, s čím sa mnohé iné komunity trápia celé desaťročia.

Heart-circle je variáciou na koncept "talkin circle" - pochádza z kmeňových spoločenstiev, ktoré za ideál organizácie považovali konsenzus. Ten neignoruje menšinové hlasy, neumožňuje väčšine umlčať jednotlivca, potláča taktiky dominantných osobností, ktoré si často prisvojujú debatu. Kruh je formát, ktorý symbolizuje rovnoprávnosť a transparentnosť – každý vidí na každého. Ak ním putuje talizman a všetci rešpektujú že rozpráva len ten, kto ho má – každý dostane príležitosť prejaviť sa: silnejšie aj slabšie osobnosti, priamočiare i komplexné, zakríknute aj bezprostredné. Aj ten nejočakávanejší hlas môže priniesť niečo zásadné, obohacujúce, prielomové - a zmeniť podobu konsenzuálneho rozhodnutia.

Toto je predstavenie konceptu Heart Circle v skratke. Ak máš záujme vedieť viac:

Tu nájdeš viac informácií o hnutí Radical Faeries (Radikálne víly), ktoré v praxi využíva heart-circle skoro každodenne, je pre nich funkčným základom komunity.

OPENING DOORS
by unknown faerie

Walking through the corridor of life
I opened the door to fear; and found strength
I opened the door to pain; and my wounds are healed
I opened the door to rejection; and love grows like green flowers

I open the door to
My heart;
My life;
My spirit;
And seen what lies therein.