minority v minorite

Od udalostí pri Stonewalle na konci 60. rokov 20. storočia sa LBGTQIA+ hnutie snaží posunúť povedomie spoločnosti od nenávisti, cez ignoranciu, toleranciu, k akceptácii. Paradoxne sa však často pasuje s nesúladom vo vzťahu k vnútornej rozmanitosti komunity. "Vytočení", ""transky", fetišisti, "promiskuitní", tí čo sa nedefinujú ako "normálni" - často nezažívajú pocit prijatia a komunity. Naopak, bojujú za svoju skutočnú identitu nielen s väčšinou, ale aj ich teplými rovesníkmi.

Obzvlášť na východ od mentálnej Železnej opony sme prevzali mnohé pojmy (gay, lesba, trans, cis, hetero), koncepty (aktivizmus), tradície (festivaly, Pride) - ako už hotovú vec. Neviažu sa na žiadnu históriu, nedospeli sme k ním, kopírujeme ich. Často ich dokonca neznášame a potvrdzujeme svoj "status výberového gaya" ich verejným odsudzovaním. Témy ako machizmus, toxická maskulinita, internalizovaná homofóbia - na nás stále pôsobia mimozemsky, ak nie zbytočne.

Toto je pohľad ďalej, za queer mainstream, za konzumný gay život v domácnostiach, kluboch a dovolenkových rezortoch - na projekty ktoré sa snažia opraviť podstatné "detaily" našej novej queer identity a života, na ktoré pri boji za seba-oslobodenie nebol čas.